قصه ی

کوچکِ کودکانِ کاردرمصر

 

 

نویسنده : jason Larkin

برگردان : نادر ساده

 

این هم ثمره ی بازار جهانی است . با افزایش قیمت مواد غذایی  همواره وبیش ازگذشته کودکان در کشورهای فقیرناچارمی شوند برای کمک خرجی خانواده شان وارد بازارکارشوند . علی عبدل ناصر تنها یک نمونه است .

این پسر14 ساله دریک کوره ی آجر پزی درحومه ی "کایرو" کار میکند. او پیوسته وتکراری خََرّکِ بارکش را ازآجرهای قالب گیری شده ی خیس و سنگین پرمی کند و می برد برای خشگ شدن و بعد آجر ها را باید برای پختن جمع آوری کند. این کار روزانه ی اوست، حتی درروزکودک !

اززمانی که 4 سال پیش پدرش مرد، "علی کوچکه" ی ما  هرروزدرکارگاهی مشغول کارشد . او مجبوراست نان آوریک خانواده ی 7 نفره باشد. حتی دراین کوره پزخانه الاغ های بارکش بیشتر وقت استراحت دارند و خودش  به تلخی می گوید :

" صاحب کار اینجا هرهفته، 2 روز به الاغ ها استراحت می دهد،  ولی من نمی توانم استراحت داشته باشم " !

 

 

"عبدل موتی" پسر9 ساله دیگری است که از 8 سالگی در این کوره پزخانه کار میکند. مزد او 20 پوند مصری برابر تقریبا 3 دلار آمریکا درروز است که باید با این پول یاور مادرش که  کارگر خانه ها ست باشد. با مزدی  که "عبدل موتی" می گیرد خانواده اش دارو برای پدری که سخت بیمار است تهیه می کند. در کوره های آجرپزی بطور متوسط حقوق کودکان 5/4 دلار است .

 

با افزایش قیمت مواد خوراکی و تورم در مصر وضعیت و شرایط کاررقت بار کودکان و محرومیت  آنان از حقوق قانونی  نظرافکارعمومی  را جلب کرد. پارلمان مصردرحال بحث وگفتگو هستند که برای حمایت از کودکان کار چه اقداماتی  مطابق استاندارد های بین المللی برای جلوگیری از استثمار وحشیانه ی کودکان باید صورت گیرد. بویژه در محیط هایی که کودکان با مواد شیمایی و سمی  ناچار به کار هستند .

 

 

کارشناسان و سازمانهای کمک رسانی معتقدند که کارکودکان بعلت افزایش قیمت مواد خوراکی وهزینه ی زندگی رو به افزایش است. بیش از 20 درصد از 76 میلیون نفر ساکن کشورهای شمال آفریقا،  درآمدی کمتر از2 دلار دارند و مطابق تعریف بانک جهانی در زیرخط فقر مطلق قراردارند. حتی سوبسید های دولتی روی برخی خوراکی قادربه حل مشکلات ناشی ازرشد سرسام آورقیمت ها نیست .

صدها کودک در حدود 200 کوره خانه ی آجرپزی در جنوب "کایرو" مشغول به کارند . این خبرغم انگیز را یکی ازاعضای گروه های کمک رسانی از انگلیس اعلام کرد و غم انگیزتراینکه خود وی درسازمانهای حمایت ازحیوانات در محیط کار فعال است و تصادفی متوجه حضورگسترده کودکان در کوره پزخانه ها شده است .

 

 

کارشناسان و مدافعین حقوق بشرمی گویند که شرایط برای کار کودکان درکشورها خیلی متفاوت است . کارگاههایی وجود دارند که به کودکان غذا می دهند وتلاش می کنند کودکان کمی سواد یاد بگیرند. درکارگاههای دیگر کودکان در گرمای وحشتناک مجبور به کارند و تعدادی زیادی ازآنها تمام عمر بی سواد می مانند. چرا که برای درس ومشق وقت و رمقی  برایشان نمی ماند .

در برخی گزارشات آمده که کودکان هنگام کاربا ترکه ی چوب  کتک می خورند اگر سرکارگران فکر کنند کودکان آهسته کار می کنند.

آمارو ارقام دقیقی وجود ندارد که نشان دهد در مصرچه تعداد از کودکان مشغول کارند. اما مطابق تازه ترین ادعای دولت، یک ونیم میلیون کودک خیابانی درسنین بین 6 تا 17 سال  درمصروجود دارد. اکثرآنان مجبورند خرج زندگی شان را خودشان درآورند.

 

 

در شهرهای بزرگی نظیر"کایرو" بچه های 5 ساله مشغول فروش گل، دستمال کاغذی و لوازم آرایش هستند. بسیاری از این کودکان  حتی وضعیتی وخیم ترازوضعیت کارگران کوزه پزخانه ها دارند، آنها یا از خانه فرارکرده اند یا اصلا خانواده ای ندارند !

 

 

منبع : روزنامه یونگه ولت