Textruta: هسته اقلیت

کار رفاه آزادی جمهوری شورایی

نخست

نشریات

کتابخانه

مقالات مفید

صدا وتصویر

سوسیالیسم

دیدگاهها

پروژه های همکاری

زنان

تماس

English

اطلاعیه/ آرشیو

پشتیبانی از اعتصاب کارگران صنایع پتروشیمی امری عاجل است!

به مناسبت ۸ اکتبر، به خون تپیده شدن چه گوارا
برگرفته از نشریه
Workers World (سپتامبر ۲۰۱۱)

دموکراسی عام یا دموکراسی شورایی
پاسخی به نقد رفیق قاسم خاکسار بر مقاله من
سعید سهرابی

نقدی بر پیرامون شعار آزادی وبرچیدن زندانها
قاسم خاکسار

پیرامون شعارآزادی وبرچیدن زندانهای سیاسی

پوپولیسم سطحی
ونزوئلا، اکوادر و بولیوی
پر پیلی روسالس، برگردان از م س گیلانی

زندانیان سیاسی وکارگران زندانی باید آزادشوند


ریشه های شورشهای عرب و جشن زودرس
جیمز پتراس1
برگردان: س. م. گیلانی رده بندی: مقالات مفید

اطلاعیه پنج سازمان در حمایت از گرد همآئی 9 ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو

زندانیان سیاسی درخطر اعدام!
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان!

حمله به نیروهای ساکن اردوگاه اشرف جنایتی آشکار است

پروازهواپیماهای نظامی ناتو برفراز لیبی چه چیزی را تعقیب میکنند؟

هشت مارس و چالشهای جنبش زنان!

جنبش های پانزده درصدی یا خروج از بحران؟

درس های انقلاب بهمن
شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد

جنایات هولناک دهه 60 را فراموش نکنیم !

تروریسم دولت اسرائیل محکوم است

برای توقف ماشین کشتار رژیم سرمایه داری اسلامی مبارزه کنیم!

یکشنبه 19 اردیبهشت بود

ترکیه : اول ماه مه وفتح دوباره میدان تقسیم

قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر در ایران

اول ماه مای 2010

گزارشی از مبارزات کارگران ترکیه

یک کار میدانی در مورد کار خانگی

گزارش پایانی کنفرانس احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ ایران در باره تحولات جاری

گرامی باد 8 مارس

مبارزه برای هم تغییرات کوچک ، هم تغییرات بزرگ / نادرساده

سندیکاهای آلمان و تقاضای آزادی منصور اسانلو ـ نادر ساده

منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب 57

سالگرد 22 بهمن

همدستی با جمهوری اسلامی موقوف

شانزده آذر

برای آزادی فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی اقدام کنیم

سیزده آبان" شنبه سرخ" روز دانش آموز

نه! به انتخابات سرمایه داران ایران

دستگیر شدگان اول ماه مه باید بیدرنگ آزاد شوند

زنده باد اول ماه مه

اول ماه مه، دولت و سندیکاها در ترکیه

بیانیه هسته اقلیت بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

خاوران گواهی میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0002/img_26328.jpg

 

تلاش برای شکل دادن به یک

بدیل سوسیالیستی

 

فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناصر پیشرو

در سوگ یک رفیق

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

گرامی باد اول ماه مه ؛ روز همبستگی جهانی کارگران

اول ماه مه فرا میرسد . روزیکه کارگران سازوبرگ وقوای خویش را سان می بینند و حاصل رزم سالانه شان را به ارزیابی مینشینند. روز کارگران، روز سخن گفتن از آنچه باید باشد و نیست . روزیکه باید پرده از بردگی معاصر برداشت و شناعت نظام کارمزدی را به رخ عالم کشید. تا همه بدانند ، جهنمی که سرمایه آفریده است قتلگاه میلیونها زن ومردوکودک و زرادخانه ای علیه آزادی وسعادت بشری وپیش کشنده اعتقادات وعقب مانده ترین سنت های روبزوال است وبجا آورند که جهانی دیگر ممکن وضروری است . جهانی عاری از ستم واستثمار وفارغ  ازبردگی زنان و فقرو بیعدالتی وسلطه . جامعه ای آزاد از طبقه ودولت. جامعه ای که حتی میل به استثماردیگری همچون برده داری شرم آور باشد .جامعه ایکه تبعیض جنسی را توحش وعقب ماندگی می داند . گذار به این جامعه ؛ از اداره اقتصاد وسیاست بدست کارگران و حاکمیت برسرنوشت خویش ( نه سرنوشت دیگری )میگذرد..  

نقد نظریه‌ی سیاسی نیکوس پولانزاس

کالین بارکر برگردان مهرداد امامی

این مقاله دررابطه با دولت ودموکراسی وسوسیالیسم تحت عنوان مقالات مفید از سوی مسول این ستون انتخاب شده است

شده است شده است

ما بخش کوچکی از کمونیستها هستیم که برای جامعه ای آزاد و برابر و فارغ از سلطه و استثمار مبارزه میکنیم

کارگران جهان متحد شوید

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 

سخنرانی،بحث وگفتگوی اتاق شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها درباره

جنبش کارگری و مضحکه انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی

زمان: جمعه ٣١ ماه مه ٢٠١٣

ساعت: ۲۰بوقت اروپای مرکزی